Nākotne ir šeit – Limbažos

Projektā pilnībā no jauna tiek izveidots, iekārtots un nodrošināts ar pamatlīdzekļiem/izejmateriāliem tehniskās jaunrades nodarbību centrs ar 2 dažādu veidu tehniskās jaunrades nodarbībām – automodeļu izgatavošanu un sacensību organizēšanau un robotikas darbnīcas, kur ikviens no dalībniekiem tiks apmācīts salodēt savu robotu, ar kuru pēc tam varēs piedalīties demonstrācijas pasākumos, sacensībās. Ir izveidots jauns, saturīga brīvā laika pavadīšanas centrs Limbažu novada bērniem, jauniešiem.

Pašreiz nodarbības notiek 2x nedēļā Rīgas ielā 23 Jauniešu centra telpās.

Trešdienās no plkst. 16:00 -18:30 robotikas pulciņš, un piektdienās no plkst. 16:00 – 18:30 automodelistu pulciņš .

Kontakti :
Robotikas pulciņa vadītājs Krists Sīlis , mob. tel. 23308654
Automodelistu pulciņa vadītājs Ivars Ramans – mob. Tel. 29244177
Projekta ieviešanas kontaktpersona Inta Kalniņa – mob. Tel. 29109324

Vairāk lasīt šeit: https://latvijasdzirnavas.wordpress.com/2017/12/18/projekts-nakotne-ir-seit-limbazos/

No 20:30 limbažu TV sižets par pulciņiem.

No 18:00 Limbažu TV sižets par automodelisma pulciņa dalībniekiem un viņu startiem sacensībās Latvijā.

Projekts tika atbalstīts 2017. gada projektu konkursā – Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.